תקנון אתר

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים ל 'www.shellyjewelry.com   (להלן: "האתר")

האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת תכשיטים/מוצרים (להלן:"מוצרים") במגוון רחב של סגנונות, בעיצובה ובניהולה של שלי גרשקוביץ מספר עוסק 042344945 (להלן: "בעלת האתר"). האתר מציע למשתמש (להלן: "הצרכנית") לקנות מוצרים ולהנות מתוצרת עולמית וישראלית מקומית מגוונת, אותנטית ואיכותית. 

הנך מוזמנת להיכנס לאתר להתרשם ולרכוש כל זאת בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

כללי

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

האתר  שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. 

השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.

תנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בעלת האתר, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש . אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר.

אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

הצהרות הצרכנית 

הצרכנית מצהירה כי מלאו לה 18 והיא כשירה משפטית לבצע פעולות רכישה באתר. 

כל פעולה שתתבצע באתר על ידי קטינה (מתחת לגיל 18) ו/או צרכנית ללא כשרות משפטית ,מהווה הסכמה של הקטינה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון; ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותה. האתר לא יהיה אחראי על צרכנית שעשתה רכישות ביתר.

הצרכנית מצהירה כי היא הבעלים החוקיים של כתובת דואר אלקטרוני שאיתה בצעה את הרכישה.

הצרכנית מצהירה כי היא הבעלים החוקיים של כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום חוקי אחר. 

הצרכנית מצהירה כי התקנון ותנאי השימוש יחולו על כל מכשיר כגון מחשב , נייד , טלויזיה ו/או מכשיר תקשורת אחר ובכל אמצעי תקשורת לרבות רשת אינטרנט ו/או אחר. 

 

אבטחת מידע ואיסוף נתונים

האתר עושה כל שביכולתו ונעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

ההתקשרות באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים.

חברת האשראי -האתר פועל בהתאם לתקן PCI DATA SECURITY STANDARDS V3.2.1 

חברת אשראי גמא 

יחד עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינו מתחייב שהשימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למאגרי מידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שיגרם לצרכנית בשל השימוש באתר ולא תהייה לצרכנית כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

הסכמת הצרכנית לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכימה הצרכנית  לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת לשלוח הודעה אשר תינתן בכתב, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי בעלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ”ל יועברו פרטי הצרכנית שבידי האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את מסכימה לכך מראש.

 

קניין רוחני 

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, סימני מסחר כגון לוגו האתר , קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם ורכושם הבלעדי של בעלת האתר, היינו שלי גרשקוביץ , ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר .

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או להליכים פליליים.

 

אופן הרכישה ואספקת המוצרים  

רכישת פריטים תתאפשר לצרכנית בעלת כרטיס אשראי בתוקף ו/או חשבון PAYPAL / BIT במידה והצרכנית בחרה לשלם באמצעות פייפל , האתר יגבה את התשלום רק לאחר קבלת אישור מחברת פייפל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל ולא של האתר.

המחירים באתר כוללים מע"מ כדין. אלא אם צוין אחרת.

המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח. אלא אם צוין אחרת. 

הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה.

צרכנית המעוניינת לרכוש מוצרים באתר, תסמן את הפריט הנבחר, צבע, כמות וכו' וכן את אופן אספקת המשלוח אם בדואר רשום, שליחים/נק׳ חלוקה/תיבות חלוקה או איסוף עצמי (להלן: “הזמנה”).

על מנת לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר ובלי תקלות על הצרכנית להקפיד ולתת פרטים נכונים ומדויקים. יש להזין פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה. 

ניתן להזמין את המוצרים לכתובת אחרת בכפוף להוראות התקנון.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. במידה והמוצרים יחזרו לבעלת האתר בגלל פרטים מוטעים, הצרכנית תישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול. לידיעתכן מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה הפרה של התקנון , האתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט הליכים משפטיים נגד צרכניות שהפרו תנאי זה.

המחירים, זמינות המוצרים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

מיד אם סיום השלמת תהליך הרכישה וקבלת אמצעי תשלום , תימסר לצרכנית הודעה במייל על אישור הרכישה והיא תחויב בתשלום . כן, אין לראות אי-קבלת ההודעה כביטול העסקה ועל הצרכנית חלה החובה ליצור קשר עם האתר  לברור העניין.  

פעולת הרכישה מותנת בכך שהמוצר קיים במלאי. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה , בעלת האתר לא תהיה מחויבת במכירת המוצר ולצרכנית לא תהיה טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שהוא של נזק, בין אם זה נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח או\ו לצד ג’. האמור בסעיף זה הוא בכפוף לכך שבעלת האתר תשיב לצרכנית כל סכום ששילמה במידה ושילמה.

מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יהיו רשאים להפסיק את תהליך הרכישה באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, יהיו רשאים לסרב לספק את המוצרים שנבחרו ע”י הצרכנית במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שיראו מפעילי האתר לנכון.

הצרכנית מצהירה כי היא מודעת לכל החוקים והתקנות לגביי שימוש בכרטיסי אשראי כאשר מדובר בעסקה אינטרנטית ורכישה מרחוק.

התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים/ הבדלים בין אופן תצוגת המוצרים לרבות צבעי המוצרים ובין נראות המוצרים בפועל. ייתכנו שינויים בגודלן וצבען של פנינים גולמיות ואבני חן מאחר וכל אחת שונה.

לשירות לקוחות ניתן לפנות בטלפון: 0507788001  בימים א׳-ה׳ בין השעות 9:00-17:00  או info@shellyjewelry.com כתובת להחזרת מוצרים רח אהרון גולדשטיין 4 , גבעתיים.

חשוב לנו שכל המוצרים יגיעו אליכם, בשלמות ובמהירות .

כל הזמנה נארזת בצורה איכותית ותימסר לכתובת שהוזמנה במעמד ההזמנה .

אנא כתבו את כתובותיכם באתר בהקפדה במקרה והכתובת אינה מדויקת, החבילה עלולה לחזור אלינו.

האתר לא יישא בכל אחריות בגין הזמנה שבוצעה ברשלנות ונפלו טעויות בכמות ההזמנה או בבחירת מוצר שגוי. 

השליחות מתבצעת ע"י דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל , בעלת האתר שומרת את הזכות להפעיל חברות שליחויות נוספות . 

במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת מסוימת, עלות המשלוח עלולה להשתנות והיא תקבע לפי חברת שליחויות . לבעלת האתר הזכות לשנות ולהחליף חברת שליחויות לפי שקד הבלעדי. 

אנו עושים משלוחים לרוב חלקי הארץ

 ניתן לבצע משלוחים לחו"ל עלות השילוח תיקבע בהתאם למדינת היעד וזה ייעשה בפנייה נפרדת למפעילי האתר. 

בעלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצרים שנרכשו ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של האתר.

האתר אינו אחראי לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח. 

נספח מדיניות משלוחים מצורף כנספח נפרד ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 ולתקנות (ביטול עסקה), התשע”א 2010 .

הצרכנית רשאית לבטל את ההזמנה שעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: 

ביטול עסקה יעשה באמצעות הגשת בקשה info@shellyjewelry.com או באמצעות מסרון לווצאפ למפעילי האתר בטל 0507788001

במקרה של ביטול עסקה ניתן יהיה לקבל החזר כספי בניכוי 5 אחוז או 100 שח הזול מבינהם.

ביטול עסקה לאחר שנשלחה : עלות המשלוח ינוכה מסך הזיכוי והזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק כפי שהתקבל באריזתו המקורית . את הפריט יש להחזיר  אל הכתובת אהרון גולדשטיין 4, גבעתיים (בהגעה או במשלוח ) תוך  14 יום מקבלתו . 

מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע/סייל ניתנים לביטול עד 3 ימים מיום קבלת המוצר. 

האחריות והעלויות על החזרת המוצר תחול על הצרכנית בלבד , לרבות מוצרים שחזרו עקב ביטול עסקה/פגם במוצר/החלפה ו/או אי התאמה. האתר אינו אחראי לאובדן או לפגם במהלך משלוח החזרת המוצר.

החלפת/החזרת המוצר תיעשה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובכפוף להודעה מראש לדואר אלקטרוני info@shellyjewelry.com  או לנייד 0507788001 עם פירוט סיבת ההחזרה/החלפה ובהצגת חשבונית , כל זאת בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר. 

לא יתאפר החזרת מוצרים וביטול העסקה באם המוצר נחשף לתנאים סביבתיים ו/או נעשה במוצר שימוש חריג ובלתי סביר החורג מהנחיות השימוש.

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט ולכן בעלי כרטיס זה זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד במקרה של החזרה לשם קבלת זיכוי.

בביצוע החלפה/החזרה של מוצר שנרכש טרם מבצע , לא יהיה ניתן לקחת תכשיט זהה תחת הטבת המבצע.

האתר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה במקרים הבאים: במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית או לצורך מכירה חוזרת ע”י הצרכנית או מי מטעמה, במקרה של מניעה/עיכוב מחמת כוח עליון כגון מלחמה, פעולות טרור, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת באתר, שביתות, תקלות בסליקת כרטיסי האשראי או כל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה מחדל של האתר. 

האתר מתחייב לספק לצרכנית מוצרים תקינים ואיכותיים. על הצרכנית חלה החובה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר משלושה ימי עסקים מיום קבלת המוצר, על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב או במסרון , ולאפשר לבעלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון , כספה יוחזר לה במלואו לאחר שתשלח את המוצר לכתובת: אהרון גולדשטיין , 4 גבעתיים  והמוצר התקבל ויבחן על ידי בעלת האתר.אחריות על מוצרים

האתר מעניק אחריות לרוב מוצריו למשך שנה בצירוף אישור הקנייה. אך ישנם מוצרים שלא חלה עליהם אחריות כלל.

להבטחת עמידות ואיכות התכשיט מיוצר עבורך במיטב חומרי הגלם : כסף 925 , ציפוי זהב 2 מיקרון (14-24K) וציפוי גולדפילד אכותי. 

האחריות כוללת כל נזק בר תיקון למעט שבר או קרע שנעשה עקב שימוש בלתי סביר , בלאי טבעי שעלול לקרות עם הזמן או חומציות גוף אשר משתנה מאדם לאדם.

האחריות אינה כוללת אובדן או גניבה של המוצר או חלק ממנו (תליון\אבן/פנינה/זרקון).

 לא תינתן אחריות על ציפויים , לרבות מוצרים עשויים מגולפילד, ציפוי מיקרוני אין אחריות על השחרה ו/או דהייה של הצבע. 

כל מוצר אשר עשוי מחומר כסף 925 עלול להשחיר עקב רמת החומציות בגוף. אך ניתן לנקות את המוצר ולהחזירו למצב חדש באמצעות ניקוי התכשיט ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקבלת עזרה בניקוי ביתי.

האתר יעניק במסגרת האחריות ולפי שקול דעתו הבלעדית , הענקת מוצר חדש, תיקון או זיכוי.

טווח זמן התיקון הוא בין 5-10 ימי עסקים. לאחר שהמוצר תוקן הצרכנית יכולה להגיע לסטודיו לאסוף או לשלם על משלוח . 

יש להבהיר כי אין לחשוף את המוצרים לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לשנות את מראה המוצר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את המוצרים למלחים בריכוז גבוה, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים קוסמטיים וכיוצא בזאת.

המוצרים אינם עמידים למים ולכן רצוי לא להתקלח עם המוצר.

לאתר אין אחריות לעיכובים שנובעים מחברת השילוח עצמה או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת , כמו כן לא תינתן אחריות על שקיות ומארזים שנתנו במתנה ונפגמו בשילוח.

האתר אינו אחראי לשימוש שתעשה הצרכנית ו שלא בהתאם להוראות היצרן או הוראות התקנון.

בעלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת שהמוצר שיגיע לצרכנית יהיה איכותי כפי שמתואר. לשם כך, כל תכשיט ארוז בקופסא בתוך הקופסא יש שקית ניילון קטנה ובה יש לשמור את התכשיט.  אם מסיבה כלשהי הצרכנית אינה מרוצה היא מוזמנת ליצור קשר עם שירות הלקוחות בנייד 0507788001 בין השעות 9:00-16:00

הפרת התקנון 

צרכנית אשר הפרה תקנון זה מתחייבת לשפות את בעלת האתר ו/או שלי גרשקוביץ ו/או מי מטעמה, ו/או צד שלישי בין אם הם צד לתובענה ובין אם לאו בגין כל נזק, אובדן-רווח , תביעה, דרישה , הפסד,  או כל הוצאה שתיגרם עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שבעלת האתר או מי מטעמה יהיו זכאים לו על פי דין.

הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

האמור לעיל, חל גם על צרכנית שאינה תושבת ו/או אזרחית ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.